DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Pro rodiče

Přihlaste se k zobrazení dalšího obsahu určeného pouze pro rodiče. Naleznete zde mnoho fotografií a videí.


Dění z DS SAURUS

7. 5. 2021 - po příchodu si děti hrály na koberci s městečkem, vlaky, auty, pyramidou a sovou. Na LCD panelu jsme dnes procvičovali vizuomotoriku, děti obtahovaly předkreslené písmenko M jako maminka. Dále jsme vymýšleli další slova, která na písmeno M začínají. Po ranním přivítání si děti losovaly obrázky a měly za úkol poznat, co je na obrázku, vytleskat a určit počet slabik. Protáhli jsme se a zopakovali jsme si básničku o mamince 😊. Po svačině jsme zabalili dárečky pro maminku a děti si vybarvily obrázek. Venku jsme skotačili na zahradě, zahráli jsme si fotbal a obdivovali jsme šneka. 😊

20210507 081356

20210507 083356

20210507 103629

6. 5. 2021 - ráno si děti nakreslily obrázek maminky a sebe. Potom si děti hrály, dle vlastního výběru (dohrávaly si hru z předchozího dne – farma, koleje, auta, …). Přivítali jsme se v ranním kroužku, opakovali jsme básničky a povídali jsme si o maminkách. 😊 Zkoušeli jsme si obrázkové hádání – najdu obrázek, který začíná na stejné písmenko jako veliký obrázek nahoře. Po svačince jsem vytvářeli dáreček pro maminky – psst, přísně tajné! 😊 Ven jsem vyrazili na delší procházku k oblíbenému hřišti – U žáby. Parádně jsme se vyběhali a na hřišti jsem si to moc užili, ani se dětem nechtělo jít zpět do školky. 😊

20210506 093954

20210506 102143

5. 5. 2021 - dnes ráno si děti modelovaly a hrály si s novými hračkami, které nám přinesl pan Quittner. Poté jsme se přivítali a naučili se nový protahovací ranní rituál „Sedmikráska“. Zahráli jsme si pohybovou hru (PH): Na kytičky, kdy děti běhaly a na určitý signál se musely dostat na svou kytičku. Postupně se hra ztěžovala a kytičky se odebíraly. 😊 Po svačince jsme si společně vytvořili louku plnou tulipánů pomocí otisků ruliček. Také jsem si navlékli podle vlastní fantazie náhrdelník pro maminku. Na procházce jsme pozorovali okolí školky, poslouchali ptáčky. Nakonec jsem se zastavili na zahradě zkontrolovat semínka a pohrát si s hračkami. 😊

20210505 090446

20210505 094215

20210505 105336

4. 5. 2021 - po příchodu si děti hrály s LegoDUPLO (stavba paláce), garáží a myčkou na auta. Poté si vypracovaly PL – korále pro maminku, kde si zkoušely kruhy (korále). V ranním kruhu jsme si zopakovali básničku, s pomocí karet a rýmování jsem řešili hádanky o mamince („Světem letí novinky, že mají svátek …“). Po svačince jsme vyráběli závěsná přáníčka pro maminku. Také jsme si zapokovali členy rodiny a podle obrázků jsem určovali – „Who is this?“ „It is my …“. Také nás bavilo pozorování pána, který nám sekal trávu. Venku na zahradě jsme se proběhli, zkontrolovali jsme semínka a hráli jsme si na pískovišti.

20210504 085602

20210504 095002

3. 5. 2021 - po příchodu se děti seznámily s novými hračkami, které si děti přinesly z domu a hrály si s nimi. Poté si vypracovaly PL – maminčiny vlasy. Jelikož kličky zvládají až předškolní děti, menší děti měly za úkol vymalovat vlasy podle své fantazie a maminku si vybarvily. Společně jsme si na zemi sestavili srdíčko a kytičku z PET víček. Zacvičili jsme si jógu a protáhli jsme se. V ranním kruhu jsme se seznámili s tématem týdne a povídali jsme se o tom, co nás čeká v měsíci květnu. Jak se mění příroda, jaké nás čekají svátky. Pojmenovali jsme si členy v rodině a jaké vztahy k sobě vzájemně chovají. Poté jsme se zaměřili na maminku, na to, co pro nás znamená. Seznámili jsme se s novou básničkou: „Mamince“. Také jsme si ukázali láskovník, na který mohou děti s maminkou zavěsit srdíčko. Také jsme se šli proběhnout ven, zkontrolovat, zda nám rostou rostlinky a nadýchat čerstvého jarního vzduchu.

20210503 083820

20210503 090053

20210503 101328

30. 4. 2021 - krásný čarodějnický pátek!! Ráno, před odjezdem na výlet, jsme si čarodějnicky zatancovali a pohráli jsme si. Pak jsem si dali svačinku a šli jsme se oblékat. Dali jsme batůžky do kufru, naskákali jsme do sedaček a hurá, jelo se! 😊 Po příjezdu na místo, jsem si zopakovali, co stálo v dopise od čarodějnice, vzali jsme si kartičky, které nám poslala a vydali jsem se na cestu ke zřícenině. Hledali jsme úkoly, které nám čarodějnice připravila a pokud jsme je splnili, tak jsme si na kartičku mohli dát razítko kočičky. Úkoly: vytleskávali jsme slova, říkali básničky, cvičili jsme, létali jsme na koštěti, házeli přísady do kotlíku, apod. 😊 Pomalu ale jistě jsme se vyškrábali na kopec a našli jsme zříceninu hradu, zaťukali jsem na vrátka a čarodějnice Andělína nás pozvala dál. Pohostila nás výborným párkem a dostali jsme diplom za splněné úkoly. Také nám dala ochutnat hadí ocásky a dostali jsme „jedovaté“ jablíčko. Poté jsme se prošli po zřícenině, podívali jsme se do okolí a šli jsme pomalu dolů. Když jsme dorazili do školky, tak jsme si pustili pohádku o čarodějnici a odpočinuli jsme si. Přejeme vám krásný víkend!! A pokud neodletíme, tak se uvidíme v pondělí. 😊

20210430 072147

20210430 093256

20210430 093901

20210430 100502

20210430 101422

20210430 102407

20210430 103233

20210430 10555529. 4. 2021 - děti si hrály s hračkami dle vlastního výběru – tvořily u dětského ponku, jezdily s autíčky, vařily dobroty v kuchyňce. Individuálně jsme pomohli pavoučkovi dodělat pavučinu. Přivítali jsme se v kroužku, zopakovali jsme básničku a šli jsme cvičit. Překvapila nás přichystaná překážková dráha a dvě košťata. Děti se prostřídaly na košťatech a proletěly celou překážkovou dráhu (mezi lesy, nad velikou propastí, přes hory a bažiny). 😊 Poté jsme se pořádně protáhli a přečetli jsme si dopis od čarodějnice Andělíny – zve nás na hostinu k sobě na zříceninu hradu Kumburk. Také jsme si zkusili naházet do kotlíku čarodějné přísady a též přísady ke kotlíku dofoukat. 😊 Po svačince jsme je zkoušeli hmatem poznávat. Pak jsme čarovali a čarovali, až jsme si vyčarovali různé čarodějné škleby a hráli jsme si s obličejem před zrcadlem. Starší děti si opracovaly a očistily dřívka na hraní. Také jsme si vyzkoušeli, jestli jsme nezapomněli hrát na flétničku. 😊

20210429 082858

20210429 100357

20210429 101940

28. 4. 2021 - dnešní den jsme již od rána čarovali. Objevila se nám ve školce kniha plná kouzel a lektvarů. Ráno jsme si vytvořili kouzelný kapesník, který nám splní každé pěkné přání. Také jsme si hráli a procvičovali zrakové vnímání u kolíčkohraní. Malovali jsme na LCD panel a vařili v kuchyňce. V ranním kroužku jsme se přivítali a zopakovali básničku O čarodějné noci. Poté se z paní učitelky stala čarodějnice a začarovala děti v lepidla (děti se spojovaly částmi těla, které p. u. řekla). Poté čarodějnice začarovala děti v daná zvířátka (slepice, had, šnek, …) 😊 Po svačině jsme si přečetli knihu kouzel a začali jsme čarovat (lektvar štěstí, sopečný výbuch, bublající lektvar, …). Otevřeli jsme si uschlé kapesníčky štěstí a šli jsme ven. Zalili jsme zahrádku, hráli si na pískovišti a průlezkách. Zopakovali jsme si básničku i písničku s pohybem. 😊

20210428 093003

20210428 094743

20210428 093602

20210428 094034

27. 4. 2021 - dnes ráno se z dětí staly čarodějnice a čarovaly si vlastní barvičky. Smíchali jsme koření s vodou a mohlo se malovat!! Na připravené čtvrtce byla nakreslená čarodějnice a děti se pustily do malovaní přírodními barvami (káva, čaj, kurkuma, paprika). Přivítali jsme se v kroužku a protáhli jsme se u písničky. Také jsme se seznámili s novou básničkou: Čarodějná noc. Ke svačince byla krupicová kaše, ale vařila nám ji čarodějnice, takže jsme ji měli zelenou. 😃 Při angličtině se děti podívaly na písničku o čarodějnici, a pak jsme si povídali o čarodějnicích (učili jsme se slovíčka). Nakonec jsme si zahráli hru – Know and demonstrate. Po angličtině jsme si zopakovali písničku o čarodějnici a šlo se ven. Na zahradě jsme zalili záhonek a hráli jsme si.

20210427 082450

20210427 104404

26. 4. 2021 - celý tento týden si budeme povídat o čarodějnicích. Během rána jsme si papírovou čarodějnici vyrobili. Také jsme pomohli čarodějnici proletět lesem do její jeskyně (grafomotorika – uvolňovací cvičení). Přivítali jsme se v ranním kroužku a zacvičili jsme si jógu. Po svačince jsme se podívali na pohádku: Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice. Poté jsem si nad obrázky o pálení čarodějnic povídali. Seznámili jsme se s novou písničkou: Čarodějnice a starší děti si vyplnily pracovní list. Venku jsme zalili záhonek a truhlíky. Pak jsme si hráli na písku a průlezkách. Na ulici nám bagroval bagr, takže jsme se samozřejmě museli jít podívat. 😃 😊

20210426 075958

20210426 084748

20210426 100845

23. 4. 2021 - ráno si děti hrály dle vlastního výběru (hry v kuchyňce, malování, lego Duplo, malování na LCD panel, modelování, …). Také si postupně u stolečků vymalovaly zeměkouli, kterou následně vystřihly. 😊 Přivítali jsme se v kroužku a zopakovali jsme si básničky. Pořádně jsme se protáhli a zacvičili si. Po svačince jsme si zazpívali a zatančili. A nakonec hurá ven. Než jsme šli na průlezky a pískoviště, tak jsem přesadili narcisky z květináčů do záhonku. Kopali jsme si s míčem, houpali jsme se a vařili jsme na pískovišti dobroty. 😊

20210423 081116

20210423 083324

20210423 101518

22. 4. 2021 - po dlouhé době opět ve školce!!! A parádně jsme si to užili! Děti řádily, hrály si a moc se jim zalíbila nová hračka - automyčka. Dnes děti mohly dělat, co chtěly. Hned po svačince jsem šli ven, protože by byla škoda nevyužít krásného počasí. Venku jsme se zaměřili na náš záhonek, dosypali jsme tam hlínu a zaseli jsme mrkev a ředkvičku. Také jsme přesadili jahody, mátu a meduňku. Děti si užívaly na průlezkách a pískovišti. 😊

20210422 085007

20210422 101138

 

20210422 102139

21. 4. 2021 - Krásně strávené dopoledne v ZOO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM!! Podívali jsem se na různá zvířátka, hráli jsme si a užívali si pěkný den konečně spolu! Ze začátku zvířátka ještě spala nebo asi snídala, ale pak se nám již začala pěkně ukazovat. Pohladili jsme si kozy, viděli jsme slony, opici, žirafy, papoušky a další zvířátka. 😊

20210421 100446

20210421 114006

20210421 121127

Jarní stezka - poklad

20210414 102939

Děkujeme za foto z distanční výuky a z výletů - snad se brzy budeme moci opět vídat ve školce.

unnamed

unnamed 1

unnamed 2

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037