DS SAURUS

Prohlídka školky

Plán výchovy

Aktuality

Foto pro rodiče

Pro rodiče

Vítejte, nacházíte se v sekci určené pouze pro přihlášené rodiče.


Dění ze školky

- 3. 12. 2020 ráno si děti hrály s balónky a taky si udělaly piknik😃. Vybarvili jsme si figurky čerta, Mikuláše a anděla. 😊 Přivítali jsme se jako vždy v ranním kroužku a zopakovali jsme básničky. Také jsme si vyzdobili třídu na zítřejší čertí diskotéku (NEZAPOMĚŇTE ČERTOVSKÉ KOSTÝMY!) 😊 Protože se děti už od rána těšily na sníh, tak jsem vyrazili na zahradu. Děti se hned koulovaly a snažily se postavit sněhuláka – sníh nám ale nepřál a nešlo z něho nic postavit. Proto jsme zkusili alespoň andělíčka a nakonec jsme do sněhu namalovali sněhuláka. Před obědem jsem zabalili dárky do projektu Krabice od bot a dali jsme si punčochu na okno. Jsme zvědaví, jestli nám Barborka něco nadělí! 😊

20201203 101657

20201203 103627

20201203 115145

20201203 115823

- 2. 12. 2020 děti v ranních činnost hrály na hudební nástroje, s kostkami, s kuchyňkou a nářadím. V ranním kruhu jsme si vyjmenovali různé lidské vlastnosti a rozdělili jsme si je na dobré a špatné. Je dobré vědět, že žádné z dětí ani rodičů nemá žádnou z špatných vlastností. 😊 V řízené chvilce jsme si udělali čertíky pomocí grafomotoriky – uvolněné ruky. Dolepení očí a dokreslení rohů a jazyka. Po svačince si děti vytvořily dopis pro Ježíška, který měly v dnešním adventním úkolu. 😊

20201202 081810

20201202 094024

20201202 115112

- 1. 12. 2020 po příchodu dětí jsme si prohlédli připravené a naplněné krabice od bot a vysvětlili jsme si, pro které děti jsou určené – chceme dětem i rodičům moc poděkovat za dárky do krabic, teď již jen zabalíme a dovezeme do sběrného místa v Jičíně. 😊 Pak si děti modelovaly a hrály na koberci. V ranním kroužku jsme si pověděli o adventu, co je to adventní kalendář a rozdělali jsme si první obálku z našeho adventního kalendáře. 😊 Náš úkol pro tento den byl – naučit se básničku pro Mikuláše. Poté jsme si pojmenovali anglicky Mikuláše, čerta a anděla, a také jejich vlastnosti (just, bad, goood). Vymalovali jsme si pracovní list a zopakovali jsme si PH „Čertíku Bertíku“. Venku jsme se přes výlohu podívali na betlém a před obědem jsme viděli pohádku: „Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše“. 😊

20201201 072055

20201201 082619

20201201 083302 1

- 30. 11. 2020 děti si po příchodu hrály dle svého uvážení. Poté zkoušely na LCD obrazovce malovat Mikulášskou berlu. V ranním kruhu jsme si pověděli o tradici Mikuláše u nás a o tom, kdo to sv. Mikuláš byl. Vysvětlili jsme si znaky Mikuláše, čerta i anděla (berla, křídla, …). 😊 V pohybové chvilce jsme si zahráli PH „Čertíku Bertíku“. Také si děti zkoušely, jak chodí čert s jedním kopytem. Po svačince jsme si vytvořili zápichy do našich květináčků. Při pobytu venku jsme zkoumali první známky sněhu, který nám napadl a hledali jsme vánoční výzdobu. U oběda jsem si zapálili první adventní svíčku. 😊

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 27. 11. 2020 si děti modelovaly dle své fantazie. V ranním kruhu jsme si vysvětlili smysl tvoření adventního věnce. Vysvětlili jsme si, co adventní věnec symbolizuje a vyrobili jsme si ho. Poté si děti věneček přizdobily dle svého uvážení.  Ze zbylých větviček jsme si vytvořili vánoční květináčky na stolečky. Do pěnové květinové hmoty si děti zapíchaly větvičky různých druhů jehličnatých stromů. Na naší vánoční výzdobu jsme použili větvičky smrku, smrku stříbrného, tůje a jedle. Poté si malovaly, vybarvovaly a hrály v ateliéru na podložkách. Děti si začaly užívat podlahového topení 😃. Nezapomeňte si s dětmi v neděli zapálit první svíčku na adventním věnci, která se nazývá „Svíce proroků“.

20201127 071444

20201127 094153

20201127 095158

20201127 100732

- 26. 11. 2020 ráno si děti hrály s hračkami dle vlastního výběru (popeláři, malování, špachtle, na obchod, …). Na LCD obrazovce jsme si procvičili grafomotoriku (zuby, spirály), kterou jsem si následně zkusili i na menší formát (na papír). Před svačinkou jsem si poslechli pohádku O ztracené rukavičce a opakovali jsme básničku s pohybem – Rukavičky. 😊 Po svačině jsme počítali oblečení (rukavice a čepice – více, méně, stejně, …) a snažili jsme se přijít na to, proč rukavic je 10 ale dětí jen 5. 😃 Poté se děti pokusily zdramatizovat pohádku, kterou jsme si četli před svačinkou. Starší děti si zahrály na flétničku a mladší si malovaly na LCD obrazovce. Při vycházce jsme se koukali do výlohy, kde prodávají oblečení a hledali jsme rukavice, čepice a šály. Také jsme se zastavili u květinářství a obdivovali krásně zdobené adventní věnce a čerpali jsme inspiraci, abychom si mohli i my zítra adventní věnec vyrobit. 😊

20201126 073656

20201126 093054

20201126 094217

20201126 103349

- 25. 11. 2020 ráno si děti dodělaly zimní oblečení (přilepily si hlavu a čepici). Hledali jsme stejné rukavice a vybarvili jsme je stejnou barvou. Zahráli jsme si hru Na bacila (obměna hry Na mrazíka) a poté jsme se protáhli. Nakonec si děti postavily překážkovou dráhu a za odměnu jsme se klouzali na klouzačce. 😊 Po svačince jsme si zopakovali, jak se v zimně oblékáme a vybarvili jsme správné oblečení na pracovním listě. Zahráli jsme si hru – Jaké jsou moje bačkory (schválně, kdo je první najde a obuje). Také jsme procvičili zrakové vnímání a hledali jsme schovanou zimní čelenku. 😊 Oslavili jsme narozeniny, popřáli, zazpívali jsme písničku oslavenci a snědli úžasnou dobrůtku. Hráli jsme si s balónky a nakonec jsme obstavěli kamaráda dřívky a pojmenovali jsme si části těla. 

20201125 072545

20201125 095919

20201125 101624

20201125 104606

- 24. 11. 2020 ráno si děti hrály podle svého výběru a postupně si dodělávaly zimní oblečení (stříhání, motání bambule). Přivítali jsme se v ranním kroužku a zopakovali jsme si názvy končetin a co na ně oblékáme – obměna hry Kuba řekl. Zopakovali jsme si písničku Zimní oblečení. 😊 Po svačince jsme obkreslili kamaráda a vybarvili jsme ho. Správně jsme umístili oči, nos, pusu a uši. Poté jsme přinesli oblečení z šatny a řekli jsme si, jak se postupuje při oblékání (rukavice na konec!!). 😊 Andělka si s dětmi hrála anglické hry a učili se slovíčka – lidské tělo (anglická verze hlava, ramena, kolena). Venku jsme opět nasypali ptáčkům zrníčka, obdivovali jsme jak krásné příroda kouzlí (jinovatka) a připravili jsme záhonek na zimu (ostříhání jahodníku, máty, meduňky, …). 

20201124 092343

20201124 093039

20201124 104030

- 23. 11. 2020 jsme od rána malovali zimní oblečení – vymalování anilinkami. Zimní čepice – technika vosková rezerva (kresba voskovkami a přetření vodovými barvami). Volné hry dětí – stavba pyramidy, magformers, … Následovala jógová chvilka – učení nové pozice: JEŽEK s poslechem relaxační hudby. Po svačince jsme si povídali o počasí, jak se změnilo a jak se musí změnit naše oblékání. Pojmenovali jsme si oblečení + rytmizace slov. Roztřídili jsme oblečení na zimní a letní. 😊 Seznámili jsme se s novou písničkou – Zimní oblečení. Při oblékání se děti snažily obléknout sami s minimální pomocí paní učitelky a to samé po příchodu z procházky. Na procházce jsem si hráli s párou vycházející z úst – dechová cvičení. 😊

20201123 082615

20201123 093211

20201123 103833

- 20. 11. 2020 dnes si děti, po příchodu, vypracovaly pracovní list, kde čarou spojovaly dopravní prostředek s komunikací, po které se pohybuje. Poté jsem jim předala malé překvapení, které jsem tady v průběhu týdne vyrobila. Velké kartonové autíčko. V ranním kruhu jsme si zopakovali zásadní pravidla Dopravní výchovy pomocí karet BESIP.  Zopakovali jsme si básničku „Vláček“. Poté jsme si zacvičili na písničku „Veselá mašinka“ a zahráli jsme si pohybovou hru na dopravní prostředky, kdy děti dle pokynu znázorňovaly daný dopravní prostředek. V řízené činnosti jsme si postavili velkou silnici a koleje, se kterými jsme si posléze hráli. Venku jsme se šli projít podél tratě a ukončili jsme procházku v parku, kde se děti proběhly a zahráli jsme si na „Škatulata, škatulata, hýbejte se“. Po příchodu byly děti značně unavené a vyžádaly si odpočinek při pohádce „O chytré kmotře lišce“.

20201120 072845

20201120 082559

20201120 092140

- 19. 11. 2020 si ráno děti, po příchodu, vypracovaly grafomotorický list Jede, jede mašinka (na to děti začaly zpívat známou písničku od Maxim Turbulenc, pozměnili jsme si ale text …. "...jede, jede za nosem, veze klauny s cirkusem....“😊. V ranním kruhu jsme se naučili novou básničku „Vláček“ a ukázali si dopravní prostředky, které pracují v zemědělství, nebo ty, které nám pomáhají a ulehčují život. K překvapení paní učitelky děti hravě poznaly např. i odtahovou službu nebo mix. V řízené činnosti si děti pomocí šablon vyrobily autíčka, která nám chyběla jako 3D dopravní prostředky k naší podložce. V mezičase si hráli s prošívajícími zvířátky. Při procházce do parku jsme počítali auta stojící v řadě a v parku si děti zahrály hru na velké auto, které honí malá auta (děti kličkovaly mezi stromy a schovávaly se před „velkým autem“) – obměna jejich oblíbené hry na příšeru😃. Před obědem si ještě starší děti v rámci hudební nauky zopakovaly notu g a společně jsme si zopakovali naučenou básničku.

20201119 083501

20201119 085849

20201119 090619

20201119 102026

- 18. 11. 2020 po příchodu si děti hrály volnými hrami. Poté si z nastříhaných geometrických tvarů z barevného papíru sestavovaly různé dopravní prostředky dle své fantazie. Po příchodu všech dětí jsme se tradičně přivítali a zopakovali jsme si známá anglická slovíčka z minulého týdne (a car, blue, black, green, yellow, red,….) a děti reagovaly na frázi: „What is the color?“  Po té jsme si zopakovali základy chování na zastávkách MHD. Po ranním kruhu jsme si zacvičili na písničku Popeláři od Míši Růžičkové a odreagovali jsme se u jógy. Po svačince jsme si vyrobili loďky seskládané z papíru, kterými jsme ozdobili připravený podklad pro dopravní prostředky. Po svačince jsme se vydali na delší procházku, prohlédnout si nové autobusové nádraží a vysvětlili jsme si, kde lidé čekají na autobus a znovu jsme si zopakovali, co se nemá na zastávkách MHD dělat. Z autobusového nádraží jsme se vydali na městskou zastávku vlakového nádraží, kde jsme si zopakovali opatrnost při čekání na vlak a při nastupování a vystupování z vlaku. Opatrnosti není nikdy dost😊. Zpět do školky jsme se vydali přes park.

20201118 074816

20201118 082522

20201118 093108

20201118 095704

- 16. 11. 2020 po příchodu si děti mohly vybrat z aktivit o dopravních prostředcích, které měly na stole připravené. Po té si postavily koleje, se kterými si následně hrály spolu se značkami. Po příchodu všech dětí jsme si, po přivítání v ranním kruhu, povídali o dopravních prostředcích. Co to jsou dopravní prostředky, do jakých skupin je třídíme, roztřídili jsme si je podle toho, které jezdí po silnici, které plují po vodě a které létají. Většinu z nich jsme si také pojmenovali. Děti po té měly za úkol sebrat, vždy dle pokynu dopravní prostředky, např. ty, které jezdí po silnici,… Poté jsme si vysvětlili, pomocí karet z dopravní výchovy Besip, jak se máme chovat na zastávce MHD a poté, jak se máme chovat v dopravních prostředcích MHD. Také jsme si ukázali a vysvětlili, co se v dopravních prostředcích MHD dělat nemá a proč. Po svačince si děti vyrobily letadélko z pet lahve. Procvičily si tak jemnou motoriku (stříhání, lepení, ražení razničkami) a představivost. Po té jsme si udělali velkou pohybovou chvilku, kde se děti zapotily při velké opičí dráze a házení míči, také jsme se učili kotrmelce.

20201116 083558

20201116 091957

20201116 094802

- 13. 11. 2020 ráno jsme si modelovali a pak jsme si parádně zacvičili. Hráli jsme si s míčem a proběhli jsme si překážkovou dráhu. Přivítali jsme se v kroužku a zopakovali jsme písničku a básničku. Po svačince jsme na LCD obrazovce pomohli holčičce Kristýnce přejít správně přechod a dostat se do školy. 😊 Oslavili jsme další narozeniny, zazpívali písničku a snědli jsme si dobrůtku. Zahráli jsme si scénku, jak se chovat a nechovat při jízdě v autě. Také si děti vyzkoušely, jak se správně přechází. 😊 Venku jsme ptáčkům nasypali zrní do krmítka a prošli jsme se po okolí. Přejeme Vám pěkný víkend. 😊

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 12. 11. 2020 od rána jsme společně tvořili velký obraz městečka. Kreslili jsme voskovými pastelkami, stříhali jsme a lepili. Poznávali značky a přemýšleli, co vše může v městečku být. 😊 Holčičky si zahrály pexeso – dopravní značky.  Ráno si děti opět hrály s postaveným městečkem a značkami, které nám přinesl ukázat Lukášek. Přivítali jsme se v ranním kroužku, zopakovali jsme básničku a písničku, připomněli jsme si, jak se chováme na ulici, chodníku, přechodu a v autě. Po svačince následovala individuální logopedická prevence – dechové cvičení: barvy semaforu – na dané slovo fouknout do bravy (stůj, pozor, můžeš jet), artikulační cvičení – napodobování zvuků dopravních prostředků. 😊 Starší děti si zahrály na flétničku – seznámení s notou g, opakování již naučených not a hraní písniček. Na procházce jsme hledali značky a zopakovali jsme si hru Na auta a semafor.

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 11. 11. 2020 ráno si děti hrály s postaveným městečkem a malovaly si. Individuálně jsme na LCD obrazovce procvičili vizuomotoriku a po přivítání se v kroužku, jsme šli cvičit. Zahráli jsme si hru Na auta a semafor, protáhli jsme se a zacvičili si s volanty (obručemi) a poté jsme zkoušeli různé styly běhů a chůze. Na závěr cvičení jsme balancovali u žebřin. Po svačince jsme si zopakovali písničku s hudebními nástroji a chvilku si povídali o sv. Martinovi. Následně jsme roztřídili značky podle tvaru a zopakovali jsem si, jak je důležité být za špatného počasí (a nejen to) dobře vidět (praktická ukázka s reflexními prvky). 😊 Oslavili jsme narozeniny, snědli si dobrůtku a venku jsme hledali různé dopravní značky.

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 10. 11. 2020 již od rána jsme si stavěli z kostek město. Používali jsme vláčkodráhu, auta, kostky, LEGO a také vyrobené značky. Děti si s tím velice pěkně hrály. Postupně si ráno starší děti vyrobily semafor pro chodce – vypichování papíru (rozvoj jemné motoriky a trpělivosti). Přivítali jsme se v ranním kroužku a seznámili se s novou básničkou: Pravá, levá. Zopakovali jsme si názvy značek a také si povídali o správném chování na ulici a v autě, jak se správně přechází a co se nedělá.😊 Po svačince měly děti angličtinu – nová slovíčka (a car, a train, yellow, red, green, blue, black, …). Fráze: What is the colour?, What is it? Podívali jsme se na výuková videa – BESIP. A zahráli si PH: Na auta a semafor.

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 9. 11. 2020 si děti hrály dle svého uvážení a postupně jsme se zkoušeli seznámit s dopravními značkami. Každé auto musí mít poznávací značku a proto jsme si i my jednu vyrobili (abychom si s nimi mohli zítra hrát). Každý si ji vyzdobil podle své fantazie. V ranním kroužku jsme si vysvětlili, proč auta musí mít poznávací značku, řekli jsme si, kdo jsou chodci a kdo řidiči a jak se chodci mají chovat. Řekli jsme si, kde máme levou a pravou ruku.😊Poté jsme si zopakovali naučené jógové pozice a jak v nich správně stát a dýchat. Po svačince jsme si ukázali více dopravní značek, povídali jsme si o nich, jak se jmenují a proč je třeba je znát. Také jsem shlédli výukové video – Animovaná dopravní výchova – chodci. Venku jsme shrabali předposlední spadané listí a zkontrolovali jsme krmítko. 😊

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 6. 11. 2020 si děti po příchodu průběžně vypracovaly PL – Můj kamarád les, kde jsme si pověděli, co se pro les dělá a co se v lese nedělá, obtáhli jsme si stromy. Volné hry dětí – barevná pyramida, dřevěné interaktivní kostky, barevné tvary, … V ranním kruhu jsme si zopakovali, jaká zvířátka žijí v lese, která potřebují naši pomoc a jak jim můžeme pomoci. 😊 Poté jsme si udělali velkou opičí dráhu a napodobovali jsme lesní zvířátka (hopsání jako zajíček, medvědí slalom, chůze po lavičce jako jelen, …). Po svačince jsme modelovali zvířátka a starší děti si zahrály na flétničku, seznámily se s novou notou G – jako Gustík. Také jsme si zazpívali oblíbené písničky a zahráli si k nim na hudební nástroje. Přejeme pěkný víkend. 😊

20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
20201130 074615
 

- 5. 11. 2020 ráno si děti hrály s vláčkodráhou postavenou z předchozího dne, s kuchyňkou, kostkami a s magnetickou tabulkou. Pak si děti vypracovaly PL a povídali jsme si o zvířátkách (co jedí, kde je můžeme potkat, …). Po přivítání jsme si zopakovali stopy zvířátek a v pohybové chvilce jsme si na zvířátka zahráli. 😊 Po svačince jsme šli na delší procházku do lesoparku. Opakovali jsme názvy stromů a hledali jsme je. Také jsme koukali po houbách, ale našli jsme samé nejedlé. U posilovacího plácku jsme si zkusili přítahy a také jsme běželi kolem kuželů člunkový běh. 😊 Hledali jsme stopy v hlíně, ale našli jsme jen stopy po člověku (zapomenutá flaška a papírky u lavičky) – řekli jsme si, jak se v lese chováme a co děláme s odpadem, když není v dohlednu koš.

20201105 094241

20201105 095102

20201105 094348

- 4. 11. 2020 po příchodu si děti hrály se stavebnicemi. Poté si vypracovaly PL – vymaluj největší zvířátko v řadě. Skládaly puzzle a malovaly omalovánky. V ranním kroužku jsme si ukázali stopy zvířátek, které budeme hledat při zítřejší procházce do lesa. Následovala pohybová chvilka – Sedí lišky pod dubem (chůze v kroužku, hra na píšťalku a bubínek, dupání, …).  😊 Výroba lišky z listu. Zpěv písničky Do pelíšku a opakování již naučených písniček. Vycházka do parku, pozorování podzimních změn v přírodě a volné hry dětí. Také jsme v parku našli houby – Hřiby žlutomasé (Babky). 😊

20201104 095900

20201104 102210

20201104 105458

 

- 3. 11. 2020 v ranních hrách si děti pinkaly s balónkem, také si hrály s kuchyňkou a vařily paní učitelce dobroty. 😊Děti vypracovaly PL – které zvířátko spí zimním spánkem + anglické pojmenovávání zvířátek. Po anglickém přivítání jsme propojili týdenní téma s angličtinou a pojmenovali jsme si anglicky lesní zvířátka. Používali jsme frázi „Where do animals live?“ a odpovídáme „They live in the forest“. Podívali jsme se na výukové video Angličtina s Hurvínkem – Animals. 😊 Zahráli jsme si hru na spící zvířátka. Společně jsme si vyrobili koláž – krmelec v lese. Děti dolepovaly zvířátka (pojmenovávaly v AJ) a podzimní plody, trávu, listy, apod. Venku jsme pověsili krmítko vyrobené minulý týden, hrabali jsme listí, hráli jsme si a objevili jsme dlouhou žížalu. 😊

20201103 092614

20201103 100634

20201103 104135

- 2. 11. 2020 si děti ráno hrály dle svých potřeb a zájmů. Udělaly si pracovní list – grafomotorika – co jedí zvířátka. Po tradičním přivítání jsme si v ranním kruhu pověděli, jaká zvířátka žijí v lese, pojmenovali jsme si je a ukázali si jejich stopy. Připomněli jsme si, jaké je roční období a že se blíží čas, kdy zvířátka budou potřebovat naši pomoc. Podívali jsme se na výukové video – zvířátka z lesa. Vyrobili jsme si ježečka a procvičili jsme si tak jemnou motoriku – stříhání, lepení. Na zahradě jsme shrabali listí a posbírali jsem si přírodní materiál k dalšímu tvoření . Před obědem jsme se podívali na pohádku – Chaloupka na vršku: Jak to bylo na dušičky a dozvěděli jsme se tak informace k dnešnímu svátku.

20201102 083714

20201102 085955

20201102 101227

20201102 085031

- 30. 10. 2020 ráno jsme si s dětmi prohlíželi knížku. Společně jsme v ní hledali ptáčky. Před svačinkou jsme si zahráli  na ptáčky a létali jsme vysoko nad lesem a loukou (chůze a běh přes lavičku). Nakonec jsme se sklouzli na skluzavce vyrobené z lavičky.  V ranním kroužku jsme zopakovali jména ptáčků. Po svačině jsme měli logopedickou chvilku (foukání do pírek a hry s burizonky – to děti moc bavilo). Také jsme si zopakovali básničku a společně jsme si zahráli a zazpívali písničku o Vlaštovce a Podzimu.  Přejeme Vám krásný víkend.

20201030 072543

20201030 082640

20201030 091910

20201030 101837 

- 29. 10. 2020 ráno si děti hrály dle vlastního výběru a postupně pomáhaly vytvářet krmítko pro ptáčky. Každý si vybral, co chce na krmítko připevnit a kam se to umístí. 😊 Děti nosily přírodniny a říkaly si, kam to paní učitelka má nalepit. Přivítali jsme se v ranním kroužku, opakovali jsme si písničku o Vlaštovce a básničku. V pohybové chvilce jsme si zahráli na vrabečky. Po svačince jsme si zopakovali jména ptáků a řekli jsme si, jestli tady zůstávají nebo odlétají do teplých krajin. 😊 Starší děti si zahrály na flétničky a poté jsme si hráli.

20201029 080400

20201029 083027

20201029 084201

20201029 092329

- 27. 10. 2020 jsme si dopředu parádně užili HALLOWEEN! Již od rána děti byly v maskách. Obtáhli jsme si pavouka a pak si děti vydlabaly dýně. 😊 Prohlíželi jsme si obrázky dýní a každý si vybral, jaký chce mít na dýni obličej. Poté ho paní učitelka vyřezala (bezpečnost). Zazpívali jsme si strašidelnou písničku a zatancovali jsme si na ni. S Halloweenem jsme se seznámili jak jinak než v angličtině. 😊 Protože nám venku panovalo pochmurné počasí, udělali jsme si soutěže a strašidelnou stezku ve třídě. Všechny děti ji zvládly. 😊 Následně jsme si vyrobili netopýra a paní učitelky odměnily děti. Ve chvilce volného času si děti dodělávaly krmítka pro ptáčky. 😊

20201027 072833

20201027 074819

20201027 080252

20201027 093608

20201027 093856

20201027 084958

20201027 095156

20201027 083436

- 26. 10. 2020 ráno si děti hrály dle vlastního výběru. Poté jsme vybarvovali ptáčka podle čísel. Děti vyrobily krmítko se zrníčky a další dny ke krmítku dodělají ptáčky. Na LCD obrazovce jsme si procvičili ruku (grafomotorika) – let vlaštovky do teplých krajin. 😊 V ranním kroužku jsem se přivítali, zopakovali jsme roční období, měsíce a dny v týdnu. Řekli jsme si, co nás tento týden čeká a naučili jsme se básničku Vlaštovičky. Následně jsme si zacvičili jógu – nová pozice: tygr. 😊 Po svačince jsme si povídali o ptáčcích (odlétají/neodlétají, co je potřeba pro ptáčky před zimou připravit, jaké známe ptáčky, …) Také jsme si poslechli, jak který ptáček zpívá. Seznámili jsme se s písničkou Vlaštovička. 😊 Na procházce jsme hledali ptáčky a zahráli jsme si PH Na vlaštovky. Na zahradě jsme si hráli s listím a nakonec jsme ho pěkně shrabali na hromadu. 😊 Před obědem jsme si ještě pustili hádanky o ptáčcích.  

20201026 074002

20201026 080723

20201026 092633

20201026 102543

20201026 105139

- 23. 10. 2020 ráno jsme se tradičně přivítali v ranním kruhu a společně jsme zhodnotili náš týden (co se nám líbilo, …). Zopakovali jsme si 4 roční období a rytmizovali jsme. Také jsme si zopakovali básničku – Drak. 😊 V pohybové chvilce jsme si zahráli PH „Na vrabce a hlídače“. Po svačince jsme navlékali korálky (dračí ocásky) a procvičovali tak jemnou motoriku. Po té jsme si vypracovali PL „Není drak, jako drak“, kde si děti procvičovaly homonyma. 😊 Před obědem jsme si v našem vytvořeném fotografickém ateliéru udělali veselé fotky. Také jsme měli logopedickou chvilku (dechová cvičení s draky a sluchová hra: Co to slyším?). 😊 Přejeme pěkný a slunečný víkend.

20201023 091144

20201023 100729

20201023 101116

20201023 101346 1

20201023 100351

- 22. 10. 2020 ráno si děti hrály dle vlastního výběru. Poté jsme dodělávali větrníky + dechové cvičení a vypracovali jsme si grafomotorický list – šikmé čáry. Přivítali jsme se v kroužku a seznámili jsme se s programem – drakiáda, honba za dračími mašličkami. Po svačince jsme si povídali o našem Dráčkovi a že ztratil ocásek s mašlemi, které mu pomůžeme najít. 😊 Venku jsme šli po označené cestě dračími mašličkami – fáborky. Děti je sbíraly. Na konci cesty jsme u kláštera zkoušeli pouštět draka, ale počasí nám dneska moc nepřálo a nefoukal vítr. Ve školce jsme na dračí ocásek zavázali ztracené mašličky a dostali jsme diplom. 😊

20201022 093300

20201022 101032

20201022 105719

20201022 110616

- 21. 10. 2020 po příchodu si děti hrály – volná hra. Některé děti pomáhaly paní učitelce s doděláváním podzimních rekvizit. Před svačinkou si děti udělaly pracovní list – předmatematické představy – střídání barev dle určité posloupnosti. V ranním kruhu jsme si říkali, co létá po obloze a děti se naučily básničku: Drak. V tělovýchovné chvilce jsme si zacvičili na písničku: Draka bolí zub. Při relaxaci děti odpočívaly na podložkách a paní učitelka jim přečetla pohádku: „Jak se loví podzimní draci“. 😊 Pohádku jsme si poté převyprávěli a povídali si, co v ní bylo (ponaučení). Po svačince jsme si vyrobili papírový větrník. Při pobytu venku si děti poběhaly v parku, zahrály si na dráčky, které popohání vítr – vnímali jsme směr větru. Cestou jsem se zastavili u místního hřbitova, chvilku jsme si o něm povídali i o blížícím se svátku – Dušičky. U školky jsme si zopakovali básničku o drakovi. 😊

20201021 080348

20201021 094247

20201021 102928

- 20. 10. 2020 v ranních činnostech jsme udělali pracovní list (AJ) – přiřazování vystřihnutých a vybarvených obrázků dle počasí. Pak následovalo anglické přivítání a písnička „Are you sleeping“. V ranním kroužku jsme se naučili čtyři roční období, používali jsme k tomu obrázky a také jsme si povídali o počasí. Pustili jsme si výukové anglické video s různými druhy počasí (sunny, cloudy, foggy, …). Zopakovali jsme si jógové pozice a po svačině následovala společná práce – výroba draka. Dráček je prozatím bez mašliček, ty budeme hledat ve čtvrtek („šipkovaná po mašličkách“). Před obědem jsme si hráli s víčky z pet lahví a stavěli jsme draky. 😊

20201020 085503

20201020 103216

20201020 091309

20201020 103046

20201020 104319

20201020 103222

- 19. 10. 2020 ráno si děti vymalovaly dráčka, přivítali jsme se v ranním kroužku a zacvičili jsme si. Řekli jsme si, o čem si budeme tento týden povídat a domalovali jsme drakovi mašle. 😊 Společně jsme si vyrobili dva obláčky. Hráli jsme si na koberci s duhou, s magnetickou stavebnicí a pyramidou. Rozvíjeli jsme si tak jemnou motoriku a prostorové vnímání.  😊 Venku jsme se proběhli na zahradě a opět jsme hrabali listí a jehličí.

20201019 084256

20201019 091619

20201019 092100

20201019 110021

- 16. 10. 2020 ráno si děti hrály a také probíhaly individuální činnosti – děti jsme si braly ke stolečku a poznávali jsme zeleninu a ovoce, starší děti vytleskávaly slabiky a určovaly počáteční písmenko. Přivítali jsme se v kroužku a zopakovali jsem si písnička a básničky s pohybem. Po svačince jsme dělali pokus s červenou řepou, ale bohužel se nám to nepovedlo, tak jsme si alespoň červenou řepu namalovali – pomocí šťávy z řepy. 😊 Také jsme si zahráli pohádku O veliké řepě. Starší děti pískaly na flétničku, opakovali jsme notu h a písničku - Říkadlo pro Honzíka. Venku jsme si poběhali, zacvičili a zopakovali jsme jména stromů. Rozlišovali jsme listnaté a jehličnaté. 😊

20201016 101134

20201016 111016

 

20201016 091639

20201016 074904

- 15. 10. 2020 ráno jsme s dětmi modelovali ovoce a zeleninu. Při individuální práci jsem s mladšími dětmi procvičila na LCD displeji barvy a se staršími tvary jablíček. Před svačinkou jsme se protáhli a zopakovali jsme básničky s pohybem – Brambora, Hruška. Třídili jsme obrázky – ovoce do kruhu, zelenina na obdélník. Opakovali jsme názvy a co se z ovoce a zeleniny vyrábí. 😊 Po svačince jsem pekli jablečný závin. Museli jsme najít recept a jablíčka. Připravit si ingredience a pak jsme se dali do pečení. 😊 Když byl závin připraven na cestu do trouby, tak jsme si ještě vypili mošt, který nám zbyl z vymačkaných jablek. Před vycházkou jsme si vyrobili sovičku ze sklenice a přírodnin. Na zahradě jsme sesbírali listy a vytvořili z nich jablíčko. Také jsme hrabali opadané jehličí. 😊

20201015 075942

20201015 082215

20201015 100327

20201015 103410

20201015 105215

20201015 115149

- 14. 10. 2020 ráno děti pokračovaly v námětové hře na zahradníka, očesávaly ovoce, sklízely zeleninu a pak z toho vařily povidla, zavařovaly kompoty a pekly koláče. Také jsme dodělávali kompot z papíru. Před svačinkou jsme si zacvičili. Zahráli jsme si hru na zahradníka, protáhli jsme se a učili jsme se kutálet a házet s míčem. Poté jsme prošli zahradníkovu překážkovou dráhu a očesali jsme ovoce do košíku. Na závěr jsme si odpočinuli a poslechli jsme si pohádku O posledním jablíčku. 😊 Po svačině jsme si zopakovali ovoce a zeleninu. Připomněli jsme si, co se z ovoce vyrábí a vyplnili jsme si pracovní list. Také jsme si zopakovali písničky a naučili jsme se básničku s pohybem – Hruška. V logopedické chvilce jsme protáhli a procvičili jazyk. Pomocí větříku z pusinky jsme dofoukali jablíčko ke košíku (dechová cvičení). 😊 Také jsme dneska vyráběli překvapení pro rodiče a uvařili jsme si meduňkový čaj z naší zahrádky.

20201014 114216

20201014 085032

20201014 081922

 

- 13. 10. 2020 jsme již od rána očesávali ovoce, které jsme pak následně zpracovávali (vaření v dětské kuchyňce – zavařování, povidla, pečení koláče). Na připravenou papírovou zavařovací sklenici jsme tiskali jablíčka a hruštičky. V ranním kroužku jsme se přivítali (anglicky), trochu jsme se protáhli a povídali si o podzimním ovoci a zelenině. Po svačince jsme měli angličtinu, kde jsme se naučili s pomocí maňásků nová slovíčka – představování, pozdrav. Také jsme si zahráli anglickou hru „Simon Says …“. Zkontrolovali jsme křížaly a zjistili jsme, že jsou moc dobré. 😃 Venku pomalu připravujeme zahradu na zimu – hrabeme listí, okopali jsme záhonek a zasadili jsme si dvě podzimní kytičky, abychom to tu měli pěkné. Také jsme ostříhali petrželku, kterou si pak děti daly do polévky. 😊

20201013 100304

20201013 103610

20201013 111130

- 12. 10. 2020 tento týden máme téma podzimní zahrádka. Ráno jsme si připravili z papíru zavařovací sklenici a udělali jsme grafomotorický list s básničkou o jablíčku. V ranním kroužku jsme se přivítali, řekli jsme si, co nás tento týden čeká a pak jsme si zacvičili jógu u relaxační hudby. 😊 Po svačince jsme poznávali podzimní ovoce a zeleninu. Poté jsme se seznámili s novou písničkou: Šel zahradník do zahrady. 😊 Šli jsme na procházku po okolí a hledali jsme ovocné stromy a koukali na zahrádky. Před obědem jsem rozkrájeli jablíčka a dali je sušit. Mňam, budou křížaly.

20201012 080948

20201012 111237

- 9. 10. 2020 v ranních činnostech děti obtahovaly vytečkované linky u obrázků a poté si obrázek vybarvily. Také si děti ráno hrály s autodráhou, stavěly kamínky dle předlohy a na opraváře (spolupráce při hraní). 😊 Po česko-anglickém přivítání jsme si zhodnotili uplynulý týden, co se nám nejvíce líbilo a zopakovali jsme si anglickou písničku „Are you sleeping“. Před svačinkou jsme si zopakovali názvy stromů a co o nich víme a následně jsem si zahráli pohybově didaktickou hru – Na stromy (když paní učitelka řekne správné tvrzení, tak dítě vyskočí ze dřepu, v opačném případě zůstane sedět – např.: smrk je jehličnatý). Po svačince jsme si vytvořili SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA. Při pobytu venku jsem šli na zahradu, kde jsme pověsili na strom jedlé ozdoby pro ptáčky, které jsme vytvořili. 😊 Před obědem jsme si hráli s přírodninami a vytvořili jsme velký strom. Přejeme pěkný víkend. 😊

20201009 091941

20201009 105125

20201009 093753

20201009 100134

- 8. 10. 2020 si děti hrály s dráhou, kterou postavily předchozí den odpoledne. Také využily obrázky, na které doplňovaly víčka do prázdných políček. Ráno si také hrály v kuchyňce a na opraváře. V ranním kruhu jsme si prohlíželi knížku – Rok v lese, kde jsme se zaměřili na podzimní měsíce, a na to, jak se příroda mění, jak se stromy i zvířátka připravují na zimu. 😊 Před svačinkou jsme si zacvičili a následovala PH – Na vlaštovky, kterou si děti po tomto týdnu oblíbily. Knížka, kterou jsme si prohlíželi před svačinkou, nám posloužila jako motivace k řízené činnosti, kdy jsme si s dětmi vyrobili jedlé závěsné ozdobičky pro ptáčky. A také jsme semínka ochutnávali. 😊 Starší děti si dnes opět zahrály na flétnu. Probíhalo dechové cvičení, opakovali jsme stavbu těla flétny a notu h.  Venku jsme hledali stromy a pojmenovávali jsme si je.

20201008 083804

20201008 100222

20201008 091032

- 7. 10. 2020 v ranních činnostech si děti stavěly puzzle a malovaly. Poté si udělaly grafomotorický list – kudy padá listí. Po přivítání v ranním kruhu jsme opakovali stromy – listnaté a jehličnaté. A k některým přiřazujeme autentické plody, které jsme našli v parku. 😊 Před svačinkou jsme si ještě zacvičili a zahráli si pohybovou hru – Na vlaštovky. Po svačince si děti na namalovanou šablonku listu nalepily provázek, který kopíroval tvar i žilky listu. Po zaschnutí si list vymalovaly pomocí temperových barev. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme si zahráli pohybové hry – stromy ve větru, na vlaštovky. A poté se děti rozhodly, že si chtějí zatančit na známé písničky z pohádek. Ke zklidnění před obědem jsme si přečetli příběh – Ježek a jablíčko. 😊

20201007 083424

20201007 104636

- 6. 10. 2020 v ranních činnostech si děti hrály s barevnými kamínky a vkládací sovou (rozlišovaly barvy a tvary, snažily se složit tvary a vložit barvy podle předlohy). V ranním kroužku jsme se dnes poprvé seznámili s angličtinou! 😊 Přivítali jsme se v anglickém jazyce, povídali jsme si o Anglii, prohlédli  jsme si věci typické pro anglickou zemi a ukázali jsme si anglickou vlajku. Shlédli jsme výukové video z pořadu „Baby English“. Po svačince jsme se vrhli na výrobu vlajky – polepování velkého papíru krepovým papírem. Děti se seznámily se slovíčky: hellou, good morning, bye, blue, red, white, a bus, … Také jsem si zazpívali písničku: „Are you sleeping“. Šli jsme na procházku do parku, kde jsme hledali přírodniny, zahráli jsme si škatulata hýbejte se, reagovali jsme na povely sid down and stand up. 😊 Také jsme si anglicky pojmenovali barvy, které máme na pláštěnkách.

20201006 092814

20201006 094748

20201006 103824

- 5. 10. 2020 tento týden se naše téma jmenuje Saurus zkoumá podzimní les – stromy. Při ranních činnostech si děti procvičily jemnou motoriku – ořezávaly pastelky (hobliny z pastelek si nechaly jako výtvarný materiál k hlavní činnosti). 😊 Také stavěly puzzle a omalovávaly obrázky s podzimní tématikou. V ranním kroužku jsme se přivítali a povídali jsme si o stromech (jehličnaté/listnaté, proč teď listnaté stromy začínají opadávat, jaké barvy mají listy na podzim,  seznamování se stromy a jejich názvy, …) 😊 Poslech písničky od Zdeňka Svěráka – stromy. Výtvarná činnost – tvorba koruny stromu pomocí otisku dlaně, domalování kmene a lepení listů pomocí hoblin z ořezaných pastelek. Procházka do parku – zkoumání stromů, sbírání větviček, listů a plodů spadaných ze stromů. Protažení v parku – cvičení s motivací: jsme jako stromy ve větru.

20201005 072854

20201005 084124

20201005 101315

20201005 105553

20201005 102123

- 2. 10. 2020 poslední den ve školce v tomto týdnu jsem se věnovali výrobě (dodělávání) Muchomůrky červené. Na pracovním listě jsme si zopakovali pojmy v, na, před, za. V logopedické chvilce jsme si zafoukali jako větřík na prstíky a pomocí dechu a brček jsme dofoukali jedlé houby ke stromečku. Také jsme si hráli s jazykem (artikulační cvičení) – vyplazování, kroužení, … Zopakovali jsme si písničku Hádaly se houby a seznámili jsme se s písničkou Podzimní. Venku jsem si na pískovišti uvařili houbovou polévku a když nám vysvitlo sluníčko, tak jsme si hráli se svými stíny. 😊 Přejeme krásný víkend plný sluníčka.  

20201002 084110

20201002 093109

20201002 103039

- 1.10. 2020 již od rána jsme dodělávali obrázky houbiček. Obkreslili jsme si kloubouk a nohu, pak jsem obkreslené houby vytrhali a nalepili. Pak jsme si houbičky i vymodelovali. Před svačinkou jsme si zacvičili, zahráli si na lesní zvířátka a zatančili jsme si Tanec houbiček.😊 Po svačince jsme si zopakovali písničku Hádaly se houby a vymalovali muchomůrce klobouk. Procvičili jsme předmatematické představy -  pojmy v, na, před, za, vedle,… (houba v košíku, houba před košíkem, …). Po spaní jsme si vyplnili pracovní list na předmatematické představy (pojmy v, na, vedle, …) a povídali jsme si jak se chováme v lese a k houbám. 😊

20201001 081052

20201001 084423

- 30. 9. 2020 při ranních činnostech děti skládaly obrázky lesních zvířátek a řadily houby podle velikosti. O výtvarné chvilce jsme si udělali frotáž listů pomocí voskových pastelek (podklad pro nalepení houby). Před svačinkou jsme si zacvičili, zahráli jsme si hru na houbaře a zopakovali jsme básničku s pohybem – Táta šel na houby. A nezapomněli jsme ani na náš ranní rituál. Po svačince jsme si zopakovali názvy hub a jestli jsou jedlé nebo ne. Také jsme se seznámili s novou písničkou – Hádaly se houby. Následovala procházka do parku, opakování hry na houbaře a pak jsme si ve třídě dali výbornou podzimní dýňovou polévku.

20200930 092030

20200930 094206

- 29. 9. 2020 tento týden se seznamujeme s houbami. Ráno jsme přiřazovali houbám stíny a řadili jsme je od nejmenší po největší. Zacvičili jsme si s obručemi a relaxovali v jógových pozicích. Po svačince jsme si pojmenovali houby a řekli jsme si, které jsou jedlé a které ne. Pak jsme si zahráli na houbaře a jedlé houby jsme dali na žíněnku a jedovaté do obruče. Aby si děti houby lépe zapamatovaly, tak se paní učitelka převlékla za houbaře a děti si vybraly, která budou houba – houbař je pak sbíral (jedovaté nechal v lese) 😉. Nezapomněli jsem procvičit grafomotoriku a následně jsme šli na kratší procházku v dešti.

20200929 100017

20200929 101844

- 25. 9. 2020 hned ráno si děti hrály s housenkou, pokládaly barevné kuličky podle vzoru. Jako každý den jsme se přivítali v kroužku a zahráli Kolo, kolo mlýnský. Při pátku jsme si vyrobili koště z papíru (KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO – uklízím si po sobě, hračky mají své místo, …) a připomněli jsme si všechna naše pravidla. Starší děti se dnes poprvé seznámily s flétničkou. V dalších týdnech (vždy ve čtvrtek) se budou seznamovat s notami a písničkami. Paní učitelky nezapomněly na výzdobu a přejeme pěkný víkend. 😊

20200925 093704

 

- 24. 9. 2020 - každý den máme rituál v kruhu (ranní kruh), kdy se přivítáme, řekneme si dvě básničky (Dobrý den, Malý brouče) a zahrajeme si Kolo, kolo mlýnský. Stále si připomínáme pravidla naší třídy, dnes jsme se nejvíce zaměřili na srdíčkové pravidlo – všichni jsme kamarádi, neubližujeme si, půjčujeme si hračky, … 😊 Proto jsme si po svačince vyrobili srdíčko z papíru a vlny. Venku na procházce jsme si opět opakovali pravidla a kreslili je do jehličí. Po spaní jsme poznávali geometrické tvary, jejich barvy a velikosti. 😊

20200924 144106

IMG 20200924 102054

- 23. 9. 2020 jsme pokračovali ve tvoření pravidel třídy. Vystřihli jsme si kapičku vody (KAPIČKOVÉ PRAVIDLO – šetříme vodou, necákáme, …) a po svačince jsme si vyrobili šneka (ŠNEČKOVÉ PRAVIDLO – ve třídě neběháme, chodíme pomalu, …). 😊 Když jsme se probudili, tak jsme pozorovali naši třešeň, jak se jí zbarvují listy do žluto-červena, zjistili jsme že přichází podzim a povídali jsme si o něm. Odpoledne probíhala individuální činnost dle věku dětí – předmatematické představy (více, méně, první, poslední, …) a poznání barev.

20200923 091207

- 22. 9. 2020 jsme si povídali o pravidlech v naší třídě, společně jsme si ukázali symboly a řekli jsme si, co jaké pravidlo znamená. Za pomoci brčka jsme si udělali podklad pro kapičkové pravidlo. Bylo to zábavné a bubliny byly všude 😃. Vyzkoušeli jsme si práci na LCD panelu – zkoušeli jsme, zda známe barvy, jestli poznáme, které věci k sobě patří a složili jsme obrázek. Venku jsme se zaměřili na naši zahrádku. Společně jsme ostříhali mátu a meduňku, okopali jsme záhon a nezapomněli jsme vytrhat plevel. 😊

20200922 102517

20200922 112200

20200922 080520

20200922 093423

 - 21. 9. 2020 si děti procvičovaly barvy a z barevných dřívek skládaly různé tvary podle předlohy. Rozvíjeli jsme jemnou motoriku při navlékání korálků a při skládání a lepení papíru. Venku jsme se pěkně proběhli a seznámili jsme se s básničkou (+ pohyb) – Brambora. Odpoledne jsme si zazpívali písničky a děti je doprovodily na vybrané hudební nástroje.

20200921 080853

-18. 9. 2020 si děti poslechly pohádku O PALEČKOVI. Pak si nakreslily kamarády – prsty. Zopakovaly si, jak se jmenují. Venku jsem již pomalu začali uklízet listí a vařili jsme na pískovišti. Po spaní jsme nezapomněli zalít zahrádku a pohrát si ještě na pískovišti.

20200918 082242

 

- 17. 9. 2020 jsme se vydali na výlet vlakem do nedalekého městečka Lázně Bělohrad. Naším cílem bylo dojít k rybníku, který se jmenuje Pardoubek. Celý jsme ho obešli a obdivovali dřevěné sochy. Ty se dětem moc líbily. Také jsme nakrmili labutě a kapry. Děti celý výlet zvládly s úsměvem. A nikdo si nestěžoval na bolení nožiček. 😊

20200917 090420

 

- 16. 9. 2020 si děti vyráběly kamarády (panáčky a panenky) z kukuřice. Společně jsme si zahráli hru – Hlava, ramena, kolena a zkoušeli jsme, kdo to zvládne nejrychleji. Poté pro nás holčičky připravily piknik s velkým množstvím výborného jídla. 😊Zopakovali jsme si pohádku od Františka Hrubína. Vyzkoušeli jsme si cestu na vlakové nádraží a cestou zpět jsme si pohráli na hřišti.

20200916 092713

 

- 15. 9. 2020 ráno děti s paní učitelkou Andělkou dodělávaly strom přátelství a každý tam obtiskl své ruce. Povídali jsme si o kamarádech, kdo je vlastně kamarád, proč je dobré míti kamarády, apod. Také jsme poslouchali pohádku od Františka Hrubína – Paleček a jeho kamarádi. Udělali jsme si krásnou procházku na hřiště, kde jsme sledovali ptáčky. A nakonec jsme na naší zahradě stavěli z písku a zalévali záhonek.

20200915 093041

- 14. 9. 2020 si děti s paní učitelkou Andělkou povídaly o své oblíbené hračce, cvičily a malovaly strom přátelství (ještě budou dodělávat). 😊 Pak pohádka o Želváku Tomovi (logopedická chvilka) a navštívila je opravdová želva, takže si děti povídaly i o želvách, co jedí, apod.. Nakoukněte do fotogalerie.

20200914 094605


 

Rychlý kontakt

saurus paticka
SQS vzdělávací centrum - DS SAURUS
Havlíčkova 416, 509 01 Nová Paka
Telefon: +420 774 790 055
E-mail: saurus@sqs-fiber.cz
web: www.sqs-saurus.cz
Zřizovatel SQS Vláknová optika a. s., Komenského 304, 509 01 Nová Paka, IČ: 60913037, DIČ: CZ60913037